logo

عادت شکرگزاری-نیکولند-حس خوب

چالش شکرگزاری - روز اول
نعمت های الهی ات را درنظر بیاور

 

از وقتی شکرگزاری را در زندگی ام شروع کردم،کل زندگی ام متحول شد. "ویلی نلسون"

 

حتما شنیده ای که می گویند خدا را بابت نعمات زندگی ات شکر کن. وقتی به آنچه بابت آنها شاکر هستی توجه کنی، دقیقاَ همین کار را می کنی. اما شاید متوجه نبوده ای که در نظر آوردن مواهب الهی یکی از قدرتمندترین تمریناتی است که می توانی در عمرت انجام بدهی، و همین مسئله به گونه ای معجزه آسا کل زندگی ات را متحول می کند! 

وقتی از بابت نعماتی که داری خدا را شکر کنی، هرقدر هم ناچیز باشند، متوجه می شوی که همین چیزها فوری زیاد می شوند. اگر در مورد پولی که داری خدا را شکر کنی، هرقدر هم کم، به چشم می بینی که پولت به گونه ای معجزه آسا زیاد می شود. اگر در مورد رابطه ای شاکر باشی، هرقدر هم چنگی به دل نزند، می بینی که به شکلی شگفت انگیزبهتر می شود. اگر در مورد شغلی  که داری بنده ای شاککر باشی، حتی اگر شغل رویایی ات نباشد، ناگهان سروکله انواع فرصت های شغلی برایت پیدا می شود. عکس قصیه ایت است که وقتی ما مواهب خود را درنظر نگیریم و خدا را شکر نکنیم، ناخواسته در دام برشمردن موارد منفی می افتیم. وقتی ما در مورد آنچه نداریم حرف بزنیم، در اصل موارد منفی را مورد توجه قرار داده ایم. زمانی که ما از دیگران انتقاد یا خرده گیری کنیم، یا در مورد ترافیک، انتظار کشیدن در صف، تاخیر، مسایل دولتی، نداشتن پول کافی و بدی هوا گله کنیم، موارد منفی را مدنظر قرار داده ایم. وقتی ما بر منفی تمرکز کنیم، همان ها زیاد می شوند. من هر دو راه را امتحان کرده ام - توجه به داشته ها و نداشته ها - و می توانم به تو اطمینان بدهم که توجه به برکات الهی تنها راه سرازیر شدن نعمت به زندکی ات است.

به عنوان اولین کار در صبح یا هر ساعتی که روزت را آغاز میکنی، نعمات الهی را درنظر بیاور. فهرست نعمات را بنویس و در یک جا نگهدار. سپس دلیل شکرگزاری ات از هر نعمت را بنویس. وقتی دلیل شکرگزاری ات را در مورد چیزی بخصوص، فرد یا وضعیتی مینویسی، حال و هوای شکرگزاری را بسیار عمیق تر احساس میکنی. یادت باشد که اعجاز شکرگزاری طبق میزا احساسات تو روی می دهد! بنابراین با هر موردی در فهرست خودت بنویس که چرا ار این بابت شکرگزار هستی. وقتی نوشتن فهرست ده نعمت خودت را تمام کردی، برگزد و تک تک آنها را هم در ذهنت و هم با صدای بلند بخوان. وقتی به آخر هر نعمتی رسیدی، عبارت اعجار آفرین خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت را بگو و تا جایی که ممکن است حال و هوای شکرگزاری را احساس کن. 

تمرین توجه به مواهب الهی برای دگرگونی زندگی ات به قدری ساده و قدرتمند است که می خواهم به مدت 27 روز دیگر انجامش دهی. شاید خیال کنی که هر روز پیدا کردن ده مورد قابل شکرگزاری کاری دشوار است، اما هرچه بیشتر دراین مورد فکرکنی، بیشتر پی می بری که چقدر نعمت قابل شکر داری. به راستی خیلی چیزها هست که تو باید بایت آنها شاکر باشی!

موارد اعجاز شکرگزاری :

تندرستی و جسم، شغل و موفقیت، پول، روابط، امیال، شادی، عشق، زندگی، طبیعت (سیاره زمین، هوا، آب و خورشید)، کالاهای مادی و خدمات، موارد انتخابی خود

 

هرچه بیشتر شکرگزاری را حس کنی، خوشحال تر خواهی بود و سریع تر زندگی ات دگرگون می شود. بعضی روزها خیلی سریع احساس شادی می کنی و بقیه روزها، شاید کمی بیشتر طول بکشد. اما همچنین که هر روز نعمات الهی ات را برشماری،هر دفعه متوجه تفاوت بیشتر و بیشتری در احساس و حال و هوای خودت می شوی و می بینی که نعمات تو به گونه ای اعجازآمیز پیش روی خودت چند برابر می شود.

نعمات الهی ات را درنظر بیاور

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روز پنجم
تمرین شکرگزاری

 

اگر در زندگی ات فقدان پول وجود دارد، توجه کن که احساس نگرانی، حسادت، رشک، دلسردی، ناامیدی، تردید یا ترس در مورد پول، هرگز نمی تواند پول بیشتری برای تو فراهم کند، چون این احساسات از ناشکری بابت پولی که داری ناشی می شود. آه و ناله برای پول، جر و بحث در مورد پول، درمانده شدن برای پول، انتقاد از بهای اجناس، همه اینها ناشکری است و تازه وضع مالی ات بهتر که نمی شود هیچ، بدتر هم می شود.

احساس شکرگزاری برای پول وقتی مقدار آن ناچیز باشد، برای هرکسی چالش برانگیز است. اما وقتی متوجه شوی که هیچ تغییری ایجاد نمی شود مگر شکرگزار باشی، در تو انگیزه ایجاد می شود که این کار را بکنی.

از امروز به بعد به خودت قول بده که هر موقع پولی گیرت آمد، فرقی نمی کند به چه شکل باشد، حقوق، برگشت پول، تخفیف یا اینکه کسی کسی هدیه ای به تو داد، تو باید واقعا در مورد آ خدا را شاکر باشی و هرکدام از این وضعیت ها حاکی از آن است که تو پول دریافت کرده ای و هر موردی فرصتی برایت فراهم می کند تا با استفاده از قدرت اعجازآمیز شکرگزاری بابت پولی که هم اکنون دریافت کرده ای، پول خودت را زیاد و چند برابر کنی!

 

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روز ششم
تمرین شکرگزاری

اگر به کسب مهارتی مشغول هستی، هنری، علمی یا هرگونه مهارت دیگر، به آن بچسب و تا جایی که میتوانی در آن پیش برو. هرقدر می توانی از خودت در آن زمینه مایه بگذار. با این حساب، خواهی نخواهی آن را به حوزه اعجاز می کشانی. "تام روبینز"

 

چطورفردی که در فقر کامل به دنیا آمده است و دست خالی وبدون تحصیلات شروع میکند، رئیس جمهور یا فردیمعروف می شود یا امپراتوری بنا میکند، ویکی هم ثروتمندترین مردم جهان می شود ؟

و چگونه دونفر که شغلی مشابه را برای خودشان دست و پا می کنند، یکی ار آنها در کسب و کار خود فراتر از موفق می شود درحالی که کسب و کار آن یکی علی رغم تلاش هایش، رونق چندانی ندارد ؟ 

در اینجا حلقه گمشده برای موفقیت، شکرگزاری است.

طبق قانون جذب، تو برای جذب موفقیت به سوی خودت باید شکرگزار باشی. بنابراین بدون شکرگزاری، دستیابی به موفقتِ همیشگی ممکن نیست.

برای ایجاد موفقیت یا وارد کردن موارد خوب به شغل و حرفه ات، مثل فرصت های خوب، ارتقای مقام، پول، ایده های ممتاز و الام بخش، لازم است برای شغل یا کاری که داری، شاکر باشی. هرچه بیشتر شکرگزاری کنی، نعمات بیشتری خواهی داشت که بابت آنها هم باید شاکر باشی! 

یادت باشد از کسانی ه شکر نمی کنند، حتی آن نعمتی هم که دارند گرفتهمی شود. به هر میزانی که در شکرگزاری مایه بگذاری، متناسب با آن هم دریافت میکنی. مقدار نعمتی که دریافت می کنی، از طریق میزان شکرگزاری ات تعیین می شود.

تو باید عاشق کار خودت باشی، هر شغلی که باشد، و از بابت رفتن به سرکار هیجان زده باشی. به تمام موارد قابل شکرگزاری کار خودت وجه کن. برای شروع، به این فکر کن که تو در اصل شغلی داری! بسیاری از مردم بیکارند که حاضرند به هر بهایی شغلی داشته باشند.

 

 

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روزهفتم
عادت شکرگزاری - روز ششم

در هنگام بروز اغتشاش در رابطه، فشار مالی، فقدان سلامت یا مشکلات کاری، وضعیت هایی منفی به وجود می آید که دلیل آن فقدان شکرگزاری در طی دوره ای طولانی است. اگر ما برای هر موردی در زندگی مان شاکر نباشیم، ناخودآگاه قدر آن را ندانسته ایم. بی اهمیت دانستن نعمات الهی عامل عمده منفی گرایی است. وقتی قدر نعمات الهی را ندانیم، در عوض شکرگزار نیستیم و رویداد معجزه را در زندگیمان توقف می کنیم. همان طور که قدردانی از دیگران همیشه به ارتقای معجزه آسای سطح زندگی مان منجر می شود، به همین صورت هم قدر ندانستن نعمات الهی به افت آنها می انجامد. 

وقتی قدر چیزی را ندانی ، نتیجه آن گله و شکایت و افکار و کلام منفی است. بنابراین طبق قانونو جذب آه و ناله کنی، خواهی نخواهی موارد بیشتر دیگی را که قابل آن و ناله هستند به زندگی ات وارد می کنی. 

ابتدا هر قدر هم سخت به نظر بیاید، باید در وضعیتی منفی هم دنبال موارد قابل شکرگزاری بگردی. مهم نیست اوضاع تا چه حد بد است، تو همیسه چیزی قابل شکرگزاری پیدا می کنی، مخصوصا وقتی بدانی که شکرگزاری تو به گونه ای معجزه آسا هر موقعیت منفی را دگرگون می کند.

اگر در آینده هر گونه مشکل یا معضلی، هر قدر جزئی پیش آمد، یادت باشد تا قبل از حاد شدن قضیه، قدرت معجزه آسای شکرگزاری را به کار ببری. به این طریق قدرت اعجاز آفرین شکرگزاری را در زندگی ات شعله ور می کنی.

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روزنهم
روز نهم تمرین شکرگزاری

 

فقط با شکرگزاری است که زندگی غنی می شود. "دیتریش بن هوفرا"

شکرگزاری یعنی ثروت، و آه و ناله یعنی تهیدستی. این قانون طلایی کل زندگی است، خواه در زمینه سلامت باشد و خواه شغل، روابط یا پول. 

هرچه بیشتر برای پولی که الان داری خدا را شکرکنی، هرقدر هم پول کمی داشته باشی، پول بیشتری گیرت می آید و هرچه بیشتر در مورد پول آه و ناله کنی، فقیر تر می شوی.

برای برخورداری از زندگی غنی، تو باید برای هرچیزی که به پول ربط دارد، خدارا شکر کنی. اینکه چشم دیدن صورت حساب هایت را نداشته باشی، حکم شکرگزاری را ندارد. تو دقیقا باید وارونه عمل کنی. یعنی باید برای کالاها یا خدماتی که در قبال هزینه ها دریافت می کنی، خدا را شاکر باشی. این کاری بیپسیار آسان است و تاثیری جاودانه در پول موجود در زندگی ات خواهد داشت. در واقع تو جاذب پول می شوی!

 

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روز دهم
تمرین روز دهم شکرگزاری

 

هیچ عملی اضطراری تر از ابراز تشکر نیست. "سنت آمبروز"

قدردان بودن و ابراز تشکر به فردی دیگر بابت آنچه از او دریافت می کنی، نه تنها ضروری بلکه برای بهبود زندگی ات اساسی است. 

شکرگزار دارای انرژی قدرتمندی است.. بنابراین انرژی قدردانی را به سمت هرکسی تنظیم کنی، به همان جاهم می رود. اگر انرژی تشکر را مانند گرد معجزه آسای درخشنده ای درنظر بگیری، وقتی از آن فرد بابت لطفی که در حق تو کرده تشکرکنی، در اصل روی او گرد معجزه آسا می پاشی! انرژی قدرتمند و مثبت گرد معجزه آسا را به هر کس بپاش، به اومی رسد و دراو تاثیر می کند. 

اکثر ما هر روز باافراد زیادی در تماس هستیم، خواه تلفنی، از طریق ایمیل و رودررو در سرکار، و خواه در فروشگاه ها، رستوران ها، آسانسور، اتوبوس و قطار. و در بسیاری از موارد با افرادی تماس داریم که سزاوار قدردانی ما هستند چون از آنها چیزی دریافت می کنیم. شاید قدردانی و لطف تو اعجازمیز ترین اتفاقی باشد که آن روز برایش می افند. 

"با همه مهربان باش چون برخورد و جرو بحث با هرکسی، کشمکشی دشوار است." 

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روز یازدهم
تمرین شکرگزاری روز یازدهم

 

راحت ترین و ساده ترین روش مطمئن شدن از اینکه روزی که در پیش داری از اعجازمملو شود، سرشار کردن صبح خودت با شکرگزاریاست. وقتی شکرگزاری را به برنامه های صبحگاهی ات ضمیمه کنی، مزایای معجزه آسای آن را در طول روز احساس و درک می کنی. 

هر روز صبح مملو از فرصت هایی برای شکرگزاری است، که نه باعث کاهش فعالیت و کندی تو در کارها می شود و نه وقت اضافی می طلبد، چون سرگزم هر کاری باشی، می توانی آن را به طور طبیعی انجام دهی. 

امروز وقتی چشمانت را به روی روزی جدیدباز میکنی، قبل از اینکه حرکتی بکنی، قبل از اینکه دست به هر کاری بزنی، عبارت اعجازآفرین خدایا شکرت را بگو. از اینکه زنده هستی و یک روز دیکر به تو داده شده است، خدا را شکر کن. زندگی موهبتی الهی است. هر روز موهبتی الهی است. وقتی واقعا در این مورد فکر کنی، باوت نمی شود که کسی صبح از خواب بلند شود و آن روز را شکرگزار خداوند نباشد.

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روز دوازدهم
تمرین شکرگزاری روز دوازدهم

 

گاهی آتش درون ما خاموش می شود و باید فردی دیگر به ما انگیزه بدهد. هر یک از ما دلیلی برای قدردانی صمیمانه از کسانی که شعله درون ما شعله ور کردند، داریم. «آلبرت شوایترز»

هرکدام از ما در اوقاتی بخصوص از زندگی مان که بیش از حد به کمک و حمایت و راهنمایی نیاز داشته ایم، آن را از دیگران دریافت کرده ایم. بعضی اوقات فردی دیگر از طریق دلگرمی، راهنمایی یا صرفاً با حضورش در زمان مناسب، مسیر زندگی مان را عوض کرده است؛ و بعد که زندگی ادامه می یابد، احتمال دارد فردی را که ما را تحت تأثیر قرار داده یا زندگی مان را متحول کرده است، فراموش کنیم. 

امروز قرار است تو درباره افراد شگفت‌انگیزی که در زندگی ات تأثیر گذاشته اند، فکر کنی. 

دومین گواه قدرت شکرگزاری این است که مواردی اعجاب انگیز را جذب می کنی و انگار همه اینها باز هم کافی نیست، شادی و سروری که بعد از تمرین شکرگزاری احساس می کنی جاذب مواردی شگفت انگیزتر می شود که حتی تو را خوشحال تر می کند. این است اعجاز زندگی و این است اعجاز قدرت شکرگزاری!

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روز سیزدهم
تمرین روز سیزدهم شکرگزاری

 

اگر هر روز تمرینات معجزه آسا را دنبال کرده باشی، با تمرین شکرگزاری بابت آنچه در زندگی آن دریافت کرده ای و دریافت آن ادامه دارد، فعلاً پایه و اساسی اعجاب انگیز بنا نهاده ای. اما امروز روزی پرهیجان است چون تو استفاده از قدرت اعجازآمیز شکرگزاری را برای تحقق آرزوها و خواسته هایت شروع می کنی.

قانون جذب که می گوید هر چیزی مشابه خود را جذب می کند، به این معناست که تو باید همانند یا تصویری از آنچه  می خواهی در ذهنت مجسم کنی. سپس، برای جذب خواسته است باید حال و هوای داشتن آن را از قبل احساس کنی، به طوری که چگونگی احساس تو مانند زمانی باشد که به آنچه می خواستی رسیده ای. آسان ترین راه برای انجام این کار این است که برای آنچه می خواهی، قبل از اینکه آن را دریافت کنی، خدا را شکر کنی. اگر تا حالا به ذهنت خطور نکرده بود که با استفاده از شکرگزاری به آنچه می خواهی می رسی، حالا قدرت شگفت انگیز دیگری را کشف کرده ای.

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روز چهاردهم
تمرین روز چهاردهم شکرگزاری

خواسته هایی که در قالب کلمات بیان میشوند،قدرتی شگفت انگیز دارند. "دیپاک چوپرا"

برای اینکه اعجازانگیزترین روز زندگی ات را به چشم ببینی وآن را از سر بگذرانی، می توانی قبل از اینکه روزت را شروع کنی بابت تمام روز خدا را شاکر باشی! برای داشتن روزی خارق العاده صرفا برنامه های کاری روزانه ات را مرور کن و عبارت اعجازآفرین خدایا شکرت را برای هر کدام از آنها، قبل از اینکه شروعشان کنی، بگو. انجام آنراحتترین کاراست. اما تغییری که در روزت ایجاد می کند، مبهوت کننده است.شاکر بودن از پیش، از طریق قانون جذب روزی معجزه آسا خلق میکند. وقتی خدا را شکر کنی که تجارب طولروزت خوب از آب درآید، بی برو برگرد تجاربی خوب را از سر می گذرانی.

اگرباورت نمی شود که قدرت تاثیرگذاری شگرفی در وضعیت های روزانه ات داری، درباره اوقاتی فکر کن که عبوس یا بدخلق از خواب بیدار شدی و روز خودت را آغاز کردی و اوضاع یکی پس از دیگری ناجور از آب درآمد، تا اینکهدر پایان روزصدایت درآمد که چرا روزت این قدر بد بوده، انگار که روز ناجورت تصادفی پیش مده است. خب، تنها دلیل که تو روزی ناخوشایند داشتی این بود که از کله سحر عبوس و بدخلق بودی و همین بدخلقی ات عاملی شد تا کارها پشت سر هم خراب شود.

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روز پانزدهم
تمرین روز پانزدهم

اگر روابطی دشوار و از هم پاشیده داری، از دلشکستگی رنج می بری یا به هر دلیلی از کسی دلخور و آزرده خاطری، با شکرگزاری می توانی اینها را تغییر بدهی. شکرگزاری به گونه ای معجزه آسا هرنوع رابطه ی دشواری را با شوهر، همسر، برادر و .. بهبود می بخشد.

احساس بد در مورد فردی دیگر زندگی ات را می سوزاند، ولی شکرگزاری آن احساس را نابود می کند!

اگر از قدرت شگفت انگیز شکرگزاری برای بهبود رابطه فعلی ات استفاده کنی، شاهد تغییر معجزه آسای رابطه ات در پیش رویت می شوی.

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روز شانزدهم
تمرین روز شانزدهم شکرگزاری

ما باید بیشتر وقت ها احساس کنیم که سالم، پرانرژی و سرشار از شادی هستیم، چون همه اینها حق طبیعی ما از بدو تولد است. حقیقت امر این است که عده زیادی از مردم غالبا چنین احساسی ندارند.

شکرگزاری یکی از سریع ترین روش هایی است که برای برخورداری معجزه آسا از سلامت کامل جسمانی و روانی سراغ دارم. تمام معجزات شفا که ناظر روی دادن آنها هستیم، صرفا حاصل بهبود فوری در نقطه ای از جسم انسان است که قبلا آنطور که باید و شاید سلامت نبود. 

شکرگزاری در زمان بیماری یا درد، خیلی دشوار است؛ اما حتی ذره ای شکرگزاری کمک می کند که جران معجزه آسای سلامت جسمانی زیاد شود.

مرحله اول : سلامتی که در گذشته از آن بهره مند بودی

مرحله دوم : شلامتی که هم اکنون از آن بهره مندی

مرحله شوم : سلامتی که دلت می خواهد به دست بیاوری

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روز هجدهم
تمرین روز هجدهم شکرگزاری

دنیا پر از کارهای معجزه آسا است که درانتظار به سر می برند تا هوش و درایت ما تیزتر شود. "ایدنفیل پاتز" 

به راستی کهوقتی درباره اش فکر کنی، می بینی شکرگزاری صمیم ترین دوست توست. همیشه حی وحاضر است وهمیشه قابل دسترس برای کمک به تو. هرگز تو را ناکام و سرخورده نمی کند. هرقدر بیشتر به آن متکی باشی، بیشتر بهتر خدمت می کند و زندگی ات را غنیتر میسازد. تمرین معجزه آسای امروز به تو نشان می دهد که چطور حتی بیشتر به شکرگزاری تکیه کنی تا کارهایی بسیار معجزه آسا برایت اناجم شدهد.

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روز نوزدهم
تمرین روز نوزدهم شکرگزاری

امروز تو هم صدبار بگو : «خدایا شکرت»
و این کار را با برداشتن صد گام شگفت انگیز انجام بده. با اینکه ممکن است غیرقابل باوو به نظرت برسد که گام برداشتن می تواند تحولی در زندگی ات ایجاد کن، پی می برید این یکی از قدرتمندترین کارهایی است که می توانی انجام بدهی. 
اگر به چگونگی حال و هوای خودت قبل از شروع توجه کنی، متوجه تفاوت زیاد در حال و هوای بعد از گام برداشتن معجزه آسا می شوی. اگر احساس دمغی می کنی، گام های شگفت انگیز حال و هوای را بهتر می کند و حتی اگر احساسی عالی داری، گام های شگفت انگیز حتی روحیه آن را بالاتر می برد !

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روز بیستم
روز بیستم تمرین شکرگزاری

تمرین اعجاز قلب طوری تنظیم شده است که به گونه ای قدرتمند قدرتمندعکق احساس شکرگزاری تو را زیاد کند، آن هک با تمرکز ذهنی بر ناحیه قلبت، وقتی که عبارت اعجاز آمیز خدایا شکرت را می گویی و احساسش می کنی.

بعد از اینکه چندین مرتبه اعجاز قلب را تمرین کردی، احساس می کنی عمق حال و هوای تو زیادتر شده است و هدف از شکرگزتری صرفا عمق بخشیدن به احساس است، چون هر قدر احساست عمیق تر باشد، وفور نعمت بیشتری نصیب تو خواهد شد.

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روز بیست و یکم
تمرین روز بیست و یکم شکرگزاری

هر موقع فهمیدی در این فکر هستی که احتما دارد اتفاقی در زندگی تو بیفتد، یا خیال کنی که روی مساله ای کنترل نداری، یا به این امید هستی که موضوعی ختم به خیر شود، یادت باشد که در مورد قانون جذب هیج نوع احتما و تصادفی وجود ندارد، هر فکر و احساسی کنی، همان را نصیب خودت می کنی. شکرگزاری کمک می کند تا از حذب آنچه دوست نداری ایمن باشی و همین شکرگزاری تضمینی است برآنچه دلت می خواهد : نتایجی عالی!

هر قدر هم این تمرین اعجازآمیز را انجام دهی باز هم کم است، چون هر چه بیشتر تمرین کنی، نتایج عالی بیشتری در زندگی ات به وجود می آید.

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روز بیست و دوم
تمرین روز بیست و دم شکرگزاری

 

اگر دلت می خواهد سریع تر به خواسته هایت برسی، تاکید می کنم که از امروز به بعد، فهرست خواسته هایت را در کیفت بگذاری و هرجا می روی آن را باخودت ببری. هر موقع فرصتی پیدا کردی، آن را باز کن و همه اش را بخوان و برای تک تک آنها تا جایی که امکان دارد حال و هوای شکرگزاری را احساس کن. وقتی خواسته هایت مقابل چشمانت ظاهر شد، آنها را از فهرستت خط بزن و یکی دیگر به آن اضافه کن. اگر هم مثل من باشی، هر دفعه که خواسته ای را از فهرست خط می زنی، از شدت شادی چشمانت پر از اشک می شود، چون آنچه  ناممکن به نظر می رسید، از طریق قدرت معجزه آسای شکرگزاری امکان پذیر شده است.

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روز بیست و سوم
تمرین روز بیست و سوم شکرگزاری

 

کاملا امکان پذیر است که صبح زود برای پیاده روی از خانه بیرون بیایی و آدمی متفاوت - سرمست و با نشاط- به خانه برگردی.

در آموزه های کهن آمده است که وقتی کسی به مرحله شکرگزاری عمیق بابت هوایی که تنفس می کند برسد، شکرگزاری او به مرحله ای جدید از قدرت می رسد و او کیمیاگری واقعی می شود که بدون هیج تلاشی می تواند هر بخشی لاز زندگی اش را به طلا تبدیل کند.

 

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روز بیست و چهارم
تمرین شکرگزاری روز بیست و چهارم

تا به حال آرزو کرده ای عصای خارق العاده داشتی که صرفا با تکان دادن آن به عزیزانت کمک می کردی؟ خوب، تمرین شگفت انگیز امروز به تو نشان می دهد که چگونه می توانی با استفاده از عصای خارق العادع واقعی زندگی به دیگران کمک کنی!

حواست به هرجا معطوف باشد، انرژی در همان جا جاری می شود و بنابراین وقتی انرژی شرگزاری را به سوی نیازهای فردی دیگر هدایت کنی، انرژی در همان جا جاری می شود. شکرگزاری نامرئی است اما وقتی نیروی انرژی واقعی ات با انرژی خواسته ات جفت وجور شود، درست عین عصای خارق العاده است.

 

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روز بیست و پنجم
تمرین روز بیست و پنجم

کائنات از راه های بی حد و حصر و متنوعی به تو سرنخی بابت شکرگزاری فعالیت های روزانه ات می دهند. امکان ندارد در مورد سرنخی دچار سوء تفاهم شوی یا سرنخس را اشتباه درک کنی، چون در مورد سرنخ، هر فکری کنی حق با توست! کائنات با استفاده از قانون جذب به گونه اید معجزه آسا به تو سرنخ می دهد و تو هم همیشه سرنخ های دقیقی را  که لازم است در آن لحظه بابت شان شکرگزار باشی، جذب می کنی.

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روز بیست و ششم
تمرین روز بیست و ششم شکرگزاری

کودک در حین یادگیری دوچرخه سواری یا نوشتن، کلی اشتباه می کند و نظر ما نسبت به او عوض نمیشود چون میدانیم از طریق اشتباه است که او یاد میگیرد و بالاخره در کاری که سعی می کند انجام دهد، ماهر می وشد. پس چرا بزرگسالان موقعی که خطایی مرتکب می شوند، این قدر سختگیر هستند ؟

همین قاعده و قانون برای تو هم به کار برده می شود. همه مان اشتباه می کنیم و اگر خطایی نمی کردیم، هرکز چیزی یاد نمیگرفتیم و هرکز عاقل تر و خردمندتر نمی شدیم.

ما حق داریم انتخاب کنیم، یعنی آزادیم که خطا کنیم. اشتباه ممکن است آسیب برساند. طبق قانون جذب ما جندین و چند بار اشتباهی یکسان را انجام می دهیم تا پیامدش آنقدر به ما لطمه بزند که بالاخره از آن درس عبرت بگیریم. 

تو انسان هستی، دچار خطا می شوی و این یکی از عالی ترین موارد درباره انسان بودن است. اما تو باید از اشتباهات خودت درس بگیری. در غیراینصورت زندگی ات پر از درد و رنج های غیرضروری می شود. چگونه از اشتباهاتت درس بگیری ؟ با شکرگزاری !

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روز بیست و هشتم
عادت شکرگزاری - روز بیست و هشتم

هر روز منحصر به فرد است. هیچ روزی مثل روز دیگر نیست. رویدادهای خوبی که هر روز رخ می دهد، مدام متفاوت و همواره متغیر است و بنابراین ، وقتی که تو با برشمردن مواهب دیروزت اعجاز را به خاطر بیاوری، هرچندبار هم این کار را بکگنی، هر دفعه متفاوت خواهد بود. 

 

مهم نیست که الان آرزوهایت چه هستند یا در آینده چه آرزوهایی داری. در هر حال این تمرین معجزه آسا قدرتمندترین تمرین کل زندگی ات باقی می ماند.

بیشتر بخوانید ...
enamd
زندگی به سبک نیکولند

سبک زندگی نیکولند یعنی کنار هم حس خوب، آرامش، انرژی مثبت، شادی، عشق و مهربونی را گسترش بدیم و به هم کمک کنیم که از چیزهای کوچیک زندگی لذت ببریم و دنیا را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنیم.

عکس تعداد عنوان محصول حذف
بستن سبد
قیمت کل:تومان هزینه ارسال: ۹,۵۰۰ تومان
90% Complete
تومان تا ارسال رایگان ۱۲۰,۰۰۰ تومان از تولید نیکولند
Some text some message..