logo

بهترین تمرین شکرگزاری-نیکولند-حس خوب

چالش شکرگزاری - روزهشتم
تمرین روز هشتم شکرگزاری

 

قلبی شاکر، بزمی دائمی دارد. "و.ج کامرون"

اگرزمانی را که حسابی کرسنه بودی در نظر بیاوری، یادت می آید که نمی توانستی به طور عادی فکر کنی، در بدنت احساس ضعف می کردی، شاید دچار لرزش شدی، ذهنت مغشوش شد و روحیه ات ناگهان اُفت کرد. اگر چند ساعتی نتوانی غذا بخوری، تمام این اتفاق ها برایت می اُفتد. تو برای زنده ماندن، فکر کردن و حال و هوابخوب داشتن، به غذا نیاز داری. بنابراین شکرگزاری برای غذا روشی عالی است.

غذا موهبتی الهی است. غذا نعمت طبیعت است چون اگر طبیعت، خاک ومواد خوراکی و آب لازم برای رشد این مواد را در اختیار ما نمی گذاشت،ما چیزی برای خوردن نداشتیم. بدون آب، هیچ نوع ماده خوراکی، گیاه، حیوان یا حیات بشری وجود نداشت. ما برای پختن غذا،  رشدمواد غذایی و ... محتاج آب هستیم. و آب بدن ما را زنده نگه می دارد، آب، آب، آبِ لذتبخش ! 

مابدون آب و غذا کجا بودیم؟ به سادگی، وجود نداشتیم. اصلا امروز و فردایی برایمان وجود نداشت. اما حالا روی این سیاره زیبا در کنار هم هستیم، با چالش ها و لذت های سرمست کننده زندگی می کنیم، آن هم فقط به دلیل مواهب الهی آب و غذا! قبل از خوردن و آشامیدن هر چیزی، به عنوان شکرگزاری و سپاساز اعجاز آب و غذا، صررفا عبارت اعجازآمیز خدایا شکرت را به زبان بیاور.

تصورش را بکن اگر ساختار انرژی غذاها و نوشیدنی ها با تمرکز بر شکرگزاری بابن آنها دگرگون شود و آنها را پاکیزه کند، آنچه مصرف می کنیچه تاثیر اساسی ماندگاری در سلامت جسمانی ات داشت. 

یکی از راه های برخورداری از اعجاز شکرگزاری بابت غذا و نوشیدنی، در واقع این است که از آنچه می خوری و می نوشی لذت ببری.

اگر ازنظرتو موثرتر باشد، می توانی مجسم کنی که نمکدانی پر از گرد اعجازآمیز داریوبا تکان دادن آن، گرد را روی غذایی که می خوری یا آنچه می نوشی، می پاشی.

به صلاحت نیست حتی یک روز هم شکرگزاری را از دست بدهی. آرزوهای تو به آن وابسته است !

 

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روزنهم
روز نهم تمرین شکرگزاری

 

فقط با شکرگزاری است که زندگی غنی می شود. "دیتریش بن هوفرا"

شکرگزاری یعنی ثروت، و آه و ناله یعنی تهیدستی. این قانون طلایی کل زندگی است، خواه در زمینه سلامت باشد و خواه شغل، روابط یا پول. 

هرچه بیشتر برای پولی که الان داری خدا را شکرکنی، هرقدر هم پول کمی داشته باشی، پول بیشتری گیرت می آید و هرچه بیشتر در مورد پول آه و ناله کنی، فقیر تر می شوی.

برای برخورداری از زندگی غنی، تو باید برای هرچیزی که به پول ربط دارد، خدارا شکر کنی. اینکه چشم دیدن صورت حساب هایت را نداشته باشی، حکم شکرگزاری را ندارد. تو دقیقا باید وارونه عمل کنی. یعنی باید برای کالاها یا خدماتی که در قبال هزینه ها دریافت می کنی، خدا را شاکر باشی. این کاری بیپسیار آسان است و تاثیری جاودانه در پول موجود در زندگی ات خواهد داشت. در واقع تو جاذب پول می شوی!

 

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روز دهم
تمرین روز دهم شکرگزاری

 

هیچ عملی اضطراری تر از ابراز تشکر نیست. "سنت آمبروز"

قدردان بودن و ابراز تشکر به فردی دیگر بابت آنچه از او دریافت می کنی، نه تنها ضروری بلکه برای بهبود زندگی ات اساسی است. 

شکرگزار دارای انرژی قدرتمندی است.. بنابراین انرژی قدردانی را به سمت هرکسی تنظیم کنی، به همان جاهم می رود. اگر انرژی تشکر را مانند گرد معجزه آسای درخشنده ای درنظر بگیری، وقتی از آن فرد بابت لطفی که در حق تو کرده تشکرکنی، در اصل روی او گرد معجزه آسا می پاشی! انرژی قدرتمند و مثبت گرد معجزه آسا را به هر کس بپاش، به اومی رسد و دراو تاثیر می کند. 

اکثر ما هر روز باافراد زیادی در تماس هستیم، خواه تلفنی، از طریق ایمیل و رودررو در سرکار، و خواه در فروشگاه ها، رستوران ها، آسانسور، اتوبوس و قطار. و در بسیاری از موارد با افرادی تماس داریم که سزاوار قدردانی ما هستند چون از آنها چیزی دریافت می کنیم. شاید قدردانی و لطف تو اعجازمیز ترین اتفاقی باشد که آن روز برایش می افند. 

"با همه مهربان باش چون برخورد و جرو بحث با هرکسی، کشمکشی دشوار است." 

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روز دوازدهم
تمرین شکرگزاری روز دوازدهم

 

گاهی آتش درون ما خاموش می شود و باید فردی دیگر به ما انگیزه بدهد. هر یک از ما دلیلی برای قدردانی صمیمانه از کسانی که شعله درون ما شعله ور کردند، داریم. «آلبرت شوایترز»

هرکدام از ما در اوقاتی بخصوص از زندگی مان که بیش از حد به کمک و حمایت و راهنمایی نیاز داشته ایم، آن را از دیگران دریافت کرده ایم. بعضی اوقات فردی دیگر از طریق دلگرمی، راهنمایی یا صرفاً با حضورش در زمان مناسب، مسیر زندگی مان را عوض کرده است؛ و بعد که زندگی ادامه می یابد، احتمال دارد فردی را که ما را تحت تأثیر قرار داده یا زندگی مان را متحول کرده است، فراموش کنیم. 

امروز قرار است تو درباره افراد شگفت‌انگیزی که در زندگی ات تأثیر گذاشته اند، فکر کنی. 

دومین گواه قدرت شکرگزاری این است که مواردی اعجاب انگیز را جذب می کنی و انگار همه اینها باز هم کافی نیست، شادی و سروری که بعد از تمرین شکرگزاری احساس می کنی جاذب مواردی شگفت انگیزتر می شود که حتی تو را خوشحال تر می کند. این است اعجاز زندگی و این است اعجاز قدرت شکرگزاری!

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روز سیزدهم
تمرین روز سیزدهم شکرگزاری

 

اگر هر روز تمرینات معجزه آسا را دنبال کرده باشی، با تمرین شکرگزاری بابت آنچه در زندگی آن دریافت کرده ای و دریافت آن ادامه دارد، فعلاً پایه و اساسی اعجاب انگیز بنا نهاده ای. اما امروز روزی پرهیجان است چون تو استفاده از قدرت اعجازآمیز شکرگزاری را برای تحقق آرزوها و خواسته هایت شروع می کنی.

قانون جذب که می گوید هر چیزی مشابه خود را جذب می کند، به این معناست که تو باید همانند یا تصویری از آنچه  می خواهی در ذهنت مجسم کنی. سپس، برای جذب خواسته است باید حال و هوای داشتن آن را از قبل احساس کنی، به طوری که چگونگی احساس تو مانند زمانی باشد که به آنچه می خواستی رسیده ای. آسان ترین راه برای انجام این کار این است که برای آنچه می خواهی، قبل از اینکه آن را دریافت کنی، خدا را شکر کنی. اگر تا حالا به ذهنت خطور نکرده بود که با استفاده از شکرگزاری به آنچه می خواهی می رسی، حالا قدرت شگفت انگیز دیگری را کشف کرده ای.

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روز چهاردهم
تمرین روز چهاردهم شکرگزاری

خواسته هایی که در قالب کلمات بیان میشوند،قدرتی شگفت انگیز دارند. "دیپاک چوپرا"

برای اینکه اعجازانگیزترین روز زندگی ات را به چشم ببینی وآن را از سر بگذرانی، می توانی قبل از اینکه روزت را شروع کنی بابت تمام روز خدا را شاکر باشی! برای داشتن روزی خارق العاده صرفا برنامه های کاری روزانه ات را مرور کن و عبارت اعجازآفرین خدایا شکرت را برای هر کدام از آنها، قبل از اینکه شروعشان کنی، بگو. انجام آنراحتترین کاراست. اما تغییری که در روزت ایجاد می کند، مبهوت کننده است.شاکر بودن از پیش، از طریق قانون جذب روزی معجزه آسا خلق میکند. وقتی خدا را شکر کنی که تجارب طولروزت خوب از آب درآید، بی برو برگرد تجاربی خوب را از سر می گذرانی.

اگرباورت نمی شود که قدرت تاثیرگذاری شگرفی در وضعیت های روزانه ات داری، درباره اوقاتی فکر کن که عبوس یا بدخلق از خواب بیدار شدی و روز خودت را آغاز کردی و اوضاع یکی پس از دیگری ناجور از آب درآمد، تا اینکهدر پایان روزصدایت درآمد که چرا روزت این قدر بد بوده، انگار که روز ناجورت تصادفی پیش مده است. خب، تنها دلیل که تو روزی ناخوشایند داشتی این بود که از کله سحر عبوس و بدخلق بودی و همین بدخلقی ات عاملی شد تا کارها پشت سر هم خراب شود.

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روز پانزدهم
تمرین روز پانزدهم

اگر روابطی دشوار و از هم پاشیده داری، از دلشکستگی رنج می بری یا به هر دلیلی از کسی دلخور و آزرده خاطری، با شکرگزاری می توانی اینها را تغییر بدهی. شکرگزاری به گونه ای معجزه آسا هرنوع رابطه ی دشواری را با شوهر، همسر، برادر و .. بهبود می بخشد.

احساس بد در مورد فردی دیگر زندگی ات را می سوزاند، ولی شکرگزاری آن احساس را نابود می کند!

اگر از قدرت شگفت انگیز شکرگزاری برای بهبود رابطه فعلی ات استفاده کنی، شاهد تغییر معجزه آسای رابطه ات در پیش رویت می شوی.

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روز شانزدهم
تمرین روز شانزدهم شکرگزاری

ما باید بیشتر وقت ها احساس کنیم که سالم، پرانرژی و سرشار از شادی هستیم، چون همه اینها حق طبیعی ما از بدو تولد است. حقیقت امر این است که عده زیادی از مردم غالبا چنین احساسی ندارند.

شکرگزاری یکی از سریع ترین روش هایی است که برای برخورداری معجزه آسا از سلامت کامل جسمانی و روانی سراغ دارم. تمام معجزات شفا که ناظر روی دادن آنها هستیم، صرفا حاصل بهبود فوری در نقطه ای از جسم انسان است که قبلا آنطور که باید و شاید سلامت نبود. 

شکرگزاری در زمان بیماری یا درد، خیلی دشوار است؛ اما حتی ذره ای شکرگزاری کمک می کند که جران معجزه آسای سلامت جسمانی زیاد شود.

مرحله اول : سلامتی که در گذشته از آن بهره مند بودی

مرحله دوم : شلامتی که هم اکنون از آن بهره مندی

مرحله شوم : سلامتی که دلت می خواهد به دست بیاوری

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روز هفدهم
تمرین روز هفدهم شکرگزاری

در کائنات شگفت آور، هیچ رویدادی اتفاقی و برحسب تصادف نیست. هیچ اتفاقی نمی افتد مگر کسی خواان آن رخداد باشد. "ویلیام بورو"

وقتی قدرت شگفت انگیزشکرگزاری را به سمت شرایط منفی هدایت کنی، شرایطی ایجاد می شود که به از بین رفتن وضعیت قدیمی می انجامد. یعنی وقتی توخودت را در موقعیتی قراردهی که بیشتر بابت پول احساس شکرگزاری کنی تا بابت فقان پول اخساس یاس، شرایطی ایجاد میشود که فقدان پول را از بین می برد و به ونه ای معجزه آسا پول بیشتر را جایگزین آن میکند.

تمام احساسات ناخوشایند در مورد مسائل مالی، پول را از تو دور می کند و میزان پول موجود در زندگی ات را کاهش می دهد. هروقت در مورد پول احساس بدی داشته باشی، آن را کمی بیشتر کاهش می دهی.

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روز هجدهم
تمرین روز هجدهم شکرگزاری

دنیا پر از کارهای معجزه آسا است که درانتظار به سر می برند تا هوش و درایت ما تیزتر شود. "ایدنفیل پاتز" 

به راستی کهوقتی درباره اش فکر کنی، می بینی شکرگزاری صمیم ترین دوست توست. همیشه حی وحاضر است وهمیشه قابل دسترس برای کمک به تو. هرگز تو را ناکام و سرخورده نمی کند. هرقدر بیشتر به آن متکی باشی، بیشتر بهتر خدمت می کند و زندگی ات را غنیتر میسازد. تمرین معجزه آسای امروز به تو نشان می دهد که چطور حتی بیشتر به شکرگزاری تکیه کنی تا کارهایی بسیار معجزه آسا برایت اناجم شدهد.

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روز بیستم
روز بیستم تمرین شکرگزاری

تمرین اعجاز قلب طوری تنظیم شده است که به گونه ای قدرتمند قدرتمندعکق احساس شکرگزاری تو را زیاد کند، آن هک با تمرکز ذهنی بر ناحیه قلبت، وقتی که عبارت اعجاز آمیز خدایا شکرت را می گویی و احساسش می کنی.

بعد از اینکه چندین مرتبه اعجاز قلب را تمرین کردی، احساس می کنی عمق حال و هوای تو زیادتر شده است و هدف از شکرگزتری صرفا عمق بخشیدن به احساس است، چون هر قدر احساست عمیق تر باشد، وفور نعمت بیشتری نصیب تو خواهد شد.

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روز بیست و یکم
تمرین روز بیست و یکم شکرگزاری

هر موقع فهمیدی در این فکر هستی که احتما دارد اتفاقی در زندگی تو بیفتد، یا خیال کنی که روی مساله ای کنترل نداری، یا به این امید هستی که موضوعی ختم به خیر شود، یادت باشد که در مورد قانون جذب هیج نوع احتما و تصادفی وجود ندارد، هر فکر و احساسی کنی، همان را نصیب خودت می کنی. شکرگزاری کمک می کند تا از حذب آنچه دوست نداری ایمن باشی و همین شکرگزاری تضمینی است برآنچه دلت می خواهد : نتایجی عالی!

هر قدر هم این تمرین اعجازآمیز را انجام دهی باز هم کم است، چون هر چه بیشتر تمرین کنی، نتایج عالی بیشتری در زندگی ات به وجود می آید.

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روز بیست و دوم
تمرین روز بیست و دم شکرگزاری

 

اگر دلت می خواهد سریع تر به خواسته هایت برسی، تاکید می کنم که از امروز به بعد، فهرست خواسته هایت را در کیفت بگذاری و هرجا می روی آن را باخودت ببری. هر موقع فرصتی پیدا کردی، آن را باز کن و همه اش را بخوان و برای تک تک آنها تا جایی که امکان دارد حال و هوای شکرگزاری را احساس کن. وقتی خواسته هایت مقابل چشمانت ظاهر شد، آنها را از فهرستت خط بزن و یکی دیگر به آن اضافه کن. اگر هم مثل من باشی، هر دفعه که خواسته ای را از فهرست خط می زنی، از شدت شادی چشمانت پر از اشک می شود، چون آنچه  ناممکن به نظر می رسید، از طریق قدرت معجزه آسای شکرگزاری امکان پذیر شده است.

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روز بیست و سوم
تمرین روز بیست و سوم شکرگزاری

 

کاملا امکان پذیر است که صبح زود برای پیاده روی از خانه بیرون بیایی و آدمی متفاوت - سرمست و با نشاط- به خانه برگردی.

در آموزه های کهن آمده است که وقتی کسی به مرحله شکرگزاری عمیق بابت هوایی که تنفس می کند برسد، شکرگزاری او به مرحله ای جدید از قدرت می رسد و او کیمیاگری واقعی می شود که بدون هیج تلاشی می تواند هر بخشی لاز زندگی اش را به طلا تبدیل کند.

 

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روز بیست و چهارم
تمرین شکرگزاری روز بیست و چهارم

تا به حال آرزو کرده ای عصای خارق العاده داشتی که صرفا با تکان دادن آن به عزیزانت کمک می کردی؟ خوب، تمرین شگفت انگیز امروز به تو نشان می دهد که چگونه می توانی با استفاده از عصای خارق العادع واقعی زندگی به دیگران کمک کنی!

حواست به هرجا معطوف باشد، انرژی در همان جا جاری می شود و بنابراین وقتی انرژی شرگزاری را به سوی نیازهای فردی دیگر هدایت کنی، انرژی در همان جا جاری می شود. شکرگزاری نامرئی است اما وقتی نیروی انرژی واقعی ات با انرژی خواسته ات جفت وجور شود، درست عین عصای خارق العاده است.

 

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روز بیست و ششم
تمرین روز بیست و ششم شکرگزاری

کودک در حین یادگیری دوچرخه سواری یا نوشتن، کلی اشتباه می کند و نظر ما نسبت به او عوض نمیشود چون میدانیم از طریق اشتباه است که او یاد میگیرد و بالاخره در کاری که سعی می کند انجام دهد، ماهر می وشد. پس چرا بزرگسالان موقعی که خطایی مرتکب می شوند، این قدر سختگیر هستند ؟

همین قاعده و قانون برای تو هم به کار برده می شود. همه مان اشتباه می کنیم و اگر خطایی نمی کردیم، هرکز چیزی یاد نمیگرفتیم و هرکز عاقل تر و خردمندتر نمی شدیم.

ما حق داریم انتخاب کنیم، یعنی آزادیم که خطا کنیم. اشتباه ممکن است آسیب برساند. طبق قانون جذب ما جندین و چند بار اشتباهی یکسان را انجام می دهیم تا پیامدش آنقدر به ما لطمه بزند که بالاخره از آن درس عبرت بگیریم. 

تو انسان هستی، دچار خطا می شوی و این یکی از عالی ترین موارد درباره انسان بودن است. اما تو باید از اشتباهات خودت درس بگیری. در غیراینصورت زندگی ات پر از درد و رنج های غیرضروری می شود. چگونه از اشتباهاتت درس بگیری ؟ با شکرگزاری !

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روز بیست و هفتم
روز بیشت و هفتم تمرین شکرگزاری

تو میتوانی بقیه عمرت سرگردان باشی و سعی کنی دنیای بیرون را به شکلی که می خواهی درآمری، مشکلات را یکی پس از دیگری دنبال کنی و بکوشی تا آنها را حل وفصل کنی، از شرایط و سایر مردم گله کنی و هرکز موفق نشوی پرابر زندگی کنی و به تمام آرزوهایت برسی. اما وقتی اعجاز شکرگزاری را روش زندگی ات قرار دهی، همه چیز در دنیای دوروبرت به گونه ای معجزه آسا تغییر می کند، به همین سادگی. دنیای تو به شکلی اسرارآمیز تغییر کرده است چون تو به متحول شدی و بنابراین هر چه هم جذب کردی، تغییر کرده است.

"فرد درون آیینه را تغییر بده، دنیایت تغییر میکند."

بیشتر بخوانید ...
چالش شکرگزاری - روز بیست و هشتم
عادت شکرگزاری - روز بیست و هشتم

هر روز منحصر به فرد است. هیچ روزی مثل روز دیگر نیست. رویدادهای خوبی که هر روز رخ می دهد، مدام متفاوت و همواره متغیر است و بنابراین ، وقتی که تو با برشمردن مواهب دیروزت اعجاز را به خاطر بیاوری، هرچندبار هم این کار را بکگنی، هر دفعه متفاوت خواهد بود. 

 

مهم نیست که الان آرزوهایت چه هستند یا در آینده چه آرزوهایی داری. در هر حال این تمرین معجزه آسا قدرتمندترین تمرین کل زندگی ات باقی می ماند.

بیشتر بخوانید ...
enamd
زندگی به سبک نیکولند

سبک زندگی نیکولند یعنی کنار هم حس خوب، آرامش، انرژی مثبت، شادی، عشق و مهربونی را گسترش بدیم و به هم کمک کنیم که از چیزهای کوچیک زندگی لذت ببریم و دنیا را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنیم.

عکس تعداد عنوان محصول حذف
بستن سبد قیمت کل:تومان
Some text some message..