logo

منو به شکرگزاری بعدی هدایت کن

منو به شکرگزاری بعدی هدایت کن

خواسته هایی که در قالب کلمات بیان شوند، قدرتی شگفت انگیز دارند.

اعجاز برخلاف طبیعت نیست، اما صرفا با آنچه در مورد طبیعت می دانیم  .تناقص دارد

نیروهای طبیعی موجود در درون ما، شفادهندگان واقعی بیماری ها هستند

.در کائنات شگفت انگیز، هیچ رویدادی اتفاقی و برحسب تصادف نیست .هیچ اتفاقی نمی افتد مگر کسی خواهان آن رخداد باشد

دنیا پر از کارهای معجزه آسااست که در انتظار به سرمی برند تا هوش و درایت ما تیزتر شود

دنیا پر از کارهای معجزه آسااست که در انتظار به سرمی برند تا هوش و .درایت ما تیزتر شود

شکرگزاری یعنی حافظه قلب.

افرادی که در انتظار عصایی خارق العاده به سر می برند، در دیدن اینکه خودشان عصای خارق العاده هستند، ناکام اند

به گونه ای معجزه آسا اشتباهات را به مواهب الهی تبدیل کن

صحبت از شکرگزاری، دلنشین و خوشایند است عمل شکرگزاری بلندنظری و  شرافتمندی است، اما زندگی با شکرگزاری یعنی دست درازکردن به سوی آسمان

سپاس گزاری = احساس خوب = اتفاقات خوب

من امروز با سپاس گزاری اجازه ورود پیام های خداوند را به زندگی ام می دهم. اجازه دریافت الهامات و ایده هایی برای موفقیت را به خودم می دهم.

سپاسگزار بودن ایمانی در من میسازد که بتوانم دستان بینهایت رب را ، برای تحقق رویا هایم ببینم

با نیروی سپاس گزاری اجازه نمی دهم هر اتفاقی به راحتی بتواند احساسم را بد کند و مرا از رویاهایم دور سازد

صبح که بیدار می شوی، ببین چه سعادتیست زنده بودن، فکر کردن،  لذت بردن، دوست داشتن.

سپاس گزاری تغییرم می دهد، دگرگونم می کند و مرزهای درون مرا به بی کران، به بینهایت می رساند

خدای من، با سپاس گزاری امروزم، چه احساسی دارم و چه اتفاقات عالی  را برای خودم خلق می کنم.

دیگر نگران نیستم، با سپاس گزاری به مسیری هدایت می شوم که علایقم آنجاست.

اگر اکنون دفتر سپاس گزاری را گشوده ام، اگر قلمم را برداشته ام تا با سپاس گزاری  سرنوشت خود را آنگونه که میخواهم رقم بزنم، یعنی من در فرکانس موفقیت قرار گرفته ام. 

شکرگزاری یعنی دست درازکردن به سوی آسمان.

باید آنقدر تمرینات سپاس گزاری را روزانه انجام دهم و بر ذهن و روح خود مسلط شوم، تا حتی در بدترین شرایط هم توانایی تمرکز بر نکات مثبت را داشته باشم. 

مسیر قشنگیست، هر روز با سپاس گزاری بر احساس خوبم می افزایم و خودم را به رویاهایم نزدیکتر می کنم و سپاس گزاری اولویت اول زندگی من است.

سپاس گزاری سریع ترین راه رسیدن به رویاهاست.

اختیار زندگی اعجاز آفرین را در دست هایت بگیر.

با سپاس گزاری کنترل زندگی ام در دستان خودم است.  

سپاس گزاری فرکانسی است که در آن به راحتی می توانم به  خواسته هایم برسم. 

ورود به دل آرزوهایم و تجربه آنها، از مسیر سپاس گزاری می گذرد.

سپاس گزاری مداری است که خواسته هایم در آن قرار دارد.

سپاس گزاری مهم ترین راه ایجاد حس خوب است و داشتن احساس خوب  از همه چیز مهمتر است. 

امروز با سپاس گزاری ذهنم را طوری تربیت می کنم تا من را هرچه سریعتر  به خواسته هایم برساند. 

هر چقدر بیشتر سپاس گزار باشم، با اتفاقاتی برخورد می کنم که موجب سپاس گزاری بیشتر من می شوند.

سپاس گزاری یک شاه کلید خوشبختی است که در دستان من گذاشته شده است، پس امروز به خود زحمت استفاده از کلید را برای گشودن دروازه های خوشبختی می دهم.

وقتی سپاس گزاری می کنم یعنی در مسیری هستم که با سرعت من را به خواسته هایم می رساند. و با ایجاد اتفاقات عالی  احساس خوب بیشتری برایم به ارمغان می آورد. 

کنترل افکار کار سختی است اما من با سپاس گزاری، توانایی مدیریت ذهن خود را به دست می آورم. 

من با سپاس گزاری، در حقیقت به خودم اجازه تجربه خواسته هایم را می دهم.

من باید هر روز سپاس گزاری کنم تا در مدار خواسته هایم قرار بگیرم. 

بی نهایت راه برای رسیدن به رویاهایم وجود دارد سپاسگزار بودن من  را به این مسیر ها وصل می‌کند.

سپاس گزاری نزدیک ترین فرکانس به خداوند است.

خدایا شاکر و شکرگزارم که هر روز با من مهربانی و هرچه بدی می‌کنم، تو با من خوبی

خدایا هزاران بار شکر که به همه خواسته‌هایم رسیدم و در آینده خواهم رسید

به خاطر بسپارهمراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است: آرام، بی صدا، همیشگی

پروردگارا شکرت که بهترین‌ها را برایم مقدر کردی. خداوندا بابت زنده بودنم شکرگزارم

خدایا شکرت که پیرامونم سرشار از آشتی، بخشش و ثروت الهی است و من نیز سهم خودم را به وفور می‌ستانم

چه بسا خداوند هر گره‌ای را که در کار ما می‌اندازد همچون گره‌های قالی باشد که نهایتاً قصد دارد با آنها نقشی زیبا را بیافریند

پروردگارا شکرت به‌خاطر فرصت جدیدی که به من دادی تا مهربان‌تر و عاشقانه‌تر زندگی کنم

خدایا شکرت که پنجره دلم را به سوی تو باز می‌کنم و هوای مهربانی تو را نفس می‌کشم.

پروردگارا شکرگزارم که یک بار دیگر چشمانم دنیای زیبایت را می‌بیند

خدایا شکرگزارم بابت تک‌تک سلول‌های بدنم، بابت تک‌تک تپش‌های قلبم و بابت تک‌تک نعمت‌هایت

خدایا شکرت که به من و خانواده‌ام سلامتی دادی

خدایا شکرت هر روز نعمت‌های بیکرانت را وارد زندگی‌م می‌کنی و یک نگاه قشنگ بهم می‌بخشی

خدایا شکرت که هر لحظه مرا به مسیر درست و راه راست هدایت می‌کنی

خدایا شکرت که ایمان و باورم را روز به روز قوی‌تر می‌کنی

خدایا شکرت که از جایی که فکرش رو هم نمی‌کنم به من کمک می‌کنی

خدایا شکرت به خاطر قدرت شجاعت و اعتماد به نفسی که دارم

ای معبود یگانه من، بابت حال خوبم، از تو سپاسگزارم

ای بخشنده بی‌منت، بابت تمام داشته‌هایم، از تو سپاسگزارم

ای لطیف‌ترین دوست، بابت اینکه در هر لحظه  دستم را می‌گیری از تو سپاسگزارم

ای روشنی‌بخش قلب‌ها، از اینکه مسیر را برام روشن می‌کنی و راه را به من نشان می‌دهی، از تو سپاسگزارم

ای آخرین امید من، از اینکه هستم و از اینکه خانواده‌ام در کنارم هستند، از تو سپاسگزارم

ای خدای عزیزم، بابت دوستان خوبی که دوستشان دارم و دوستم دارند، از تو سپاسگزارم

چنان لطف او شامل هر تن است
که هر بنده گوید خدای من است

چنان کار هرکس به هم ساخته
که گویا به غیری نپرداخته

خدایا شکرت که نمی‌گذاری از شروع دوباره بترسم

خداوندا برای روشنایی روز که در آن کار می‌کنم و برای تاریکی شب که در آرامش آن می‌آسایم شکرگزارم

خداوندا، برای این روزِ زیبا و این زندگیِ تازه از تو سپاسگزارم

مهربانا، برای غذا، از خانه، کاشانه، امنیت، بقا، بودن از تو سپاسگزارم

تو را شکر که امروز را به من فرصت زندگی دادی تا شکرگزار نعمت‌هایت باشم و از زندگی‌ام لذت ببرم

تو را شکر که هر روز بهترین‌ها را وارد زندگی‌ام می‌کنی

تو را شکر که هر روز از بی‌نهایت راه و از جایی که فکرش را هم نمی‌کنم به من رزق و روزی می‌دهی

تو را شکر که ایمان و باورم را روز به روز قوی‌تر می‌کنی

تو را شکر که هر لحظه مرا به مسیر درست هدایت می‌کنی

تو را شکر که هر روز نعمت‌های بیکرانت را وارد زندگی‌ام می‌کنی

خدایا! تو می‌دانی ما را چه می‌شود و ما خود نمی‌دانیم که ما را چه می‌شود! پس تو نجاتمان بده، ای آنکه بی آنکه بگویم شنیده‌ای

خدایا! با تو که باشم تمام دورها نزدیکند و ناممکن‌ها ممکن

خدایا، هر گاه کسی در طریق شکر تو به سر منزلی رسد، احسان دیگری از سوی تو برای او فراهم آید و شکر دیگری را بر وی لازم گردانَد

 و پاداش آنان را فراهم ساخته‌ای، پیش از آن که تو را اطاعت کنند؛ زیرا شیوه‌ی تو بخشیدن است، و خوی تو احسان کردن، و آیین تو آمرزیدن.

خداوند برای حقیقت دروازه‌های بسیاری تعبیه کرده تا به هر مؤمنی که بر آنها می‌کوبد، خوش‌آمد بگوید

خداوندا بگذار همیشه خواهان انجام آنی باشم که بیش از توانایی من است

همه ترس‌ها، دلهره‌ها، دلتنی‌ها، تنهایی‌ها و همه دردها را خط می‌زنم با یک واژه: خدا

پس تو را چه غم که اینقدر احساس تنهایی می‌کنی؟ بدان در تنهاترین لحظات و در هر شرایط خداوند با توست

خدا آن حس زیبائیست که در تاریکی صحرا زمانی که هراس مرگ، آرامشت را می‌دزدد. یکی آهسته می‌گوید:«کنارت هستم ای تنها» و دل آرام می‌گیرد

گاهی خدا آن قدر صدایت را دوست دارد که سکوت میکند تا تو بارها بگویی خدای من

شکسته‌های دلت را به بازارخدا ببر. خدا خود بهای شکسته‌دلان است

وقتی از اینکه آنچه را می‌خواستی بدست نیاوردی افسرده‌ای؛ فقط محکم بنشین و شاد باش. خداوند در فکر دادن چیز بهتری به تو می‌باشد

هر صبح پلک‌هایت فصلی جدید از زندگی را ورق می‌زند. سطر اول همیشه این است: «خدا با من است»

هر که منظور خود از غیر خدا می‌طلبد
چون گدایست که حاجت ز گدا می‌طلبد

خداوند نه به قدر رویاها بلکه به اندازه ایمان و اطمینان توست که می‌بخشد

درست در لحظه آخر در اوج توکل و نهایت تاریکی نوری نمایان می‌شود، معجزه‌ای رخ می‌دهد، لطف خدا از راه می‌رسد

خدایا واقعا ازت سپاس گذارم من عاشقِ تو شده ام و این احساس را با هیچ چیز در دنیا عوض نمیکنم خدایا شکرت

نظرات تعداد نظرات: 24


comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
enamd
زندگی به سبک نیکولند

سبک زندگی نیکولند یعنی کنار هم حس خوب، آرامش، انرژی مثبت، شادی، عشق و مهربونی را گسترش بدیم و به هم کمک کنیم که از چیزهای کوچیک زندگی لذت ببریم و دنیا را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنیم.

عکس تعداد عنوان محصول حذف
بستن سبد
قیمت کل:تومان هزینه ارسال: ۹,۵۰۰ تومان
90% Complete
تومان تا ارسال رایگان ۱۲۰,۰۰۰ تومان از تولید نیکولند
Some text some message..