logo

دستورالعمل استفاده از دفتر رویا پردازی های من

11/12/2019 11:30:26 AM
دستورالعمل استفاده از دفتر رویا پردازی های من

رویای من

رویای تو، رویای نازنینت، رویای تو معصوم است، بی دفاع است، از تو جان میگیرد، از تو متولد میشود، با تو آغاز میشود، تو خداوندگار رویایت هستی، تو باعث شدی تا آن رویا پای به عرصه گیتی بگذارد،  با تمامِ وجودت دوستش داشته باش، عاشقش باش، ازش مراقبت کن، نگذارش در معرضِ عموم، نگذار مسخره اش کنند، هر لحظه به تو مینگرد تا صدایش کنی و نوازشش کنی، اما رویایت یک نام میخواهد، و این اولین وظیفه توست تا یک نام زیبا و منحصر به فرد برای رویایت انتخاب کنی، نامی که تداعی کننده ی رویایت باشد، پس راه را آغاز کن و در این جا یک نام برایش انتخاب کن، نامی برازنده...

تاریخ ثبت رویام

تاریخِ تولدِ رویای زیبای تو، روزِ مقدسی که رویا در تو، متولد شد، به همان تقدسِ تولدِ یک کودک، آن قدر مهم است که باید نگاشته شود، باید بدانی که در چه تاریخی رویایت متولد شده، و سالروز تولدش را به خودت و رویای معصومت تبریک بگویی، که تو به چه تاریخی به رویا اجازه ورود به جهانِ شگفت انگیز را دادی، تو آفریننده ی رویایی، پس تاریخِ تولدش را اینجا بنویس و از دیدنش به خودت افتخار کن.

در مورد رویات بنویس


رویا دارد به تو مینگرد تا  از تو یاد بگیرد، راه رفتن ، صحبت کردن، نوع نگاه به جهانی که تازه به آن ورود کرده، و اولین تاتی تاتی کردن های رویای تو در این بخش آغاز میشود، بارش فکریِ تو در این بخش مثل گرفتن دستان ظریفِ رویای تو، برای اولین بار است، پس ترنم افکارت را بر کلمه کلمه ی این قسمت ببار و بگذار جهان، از وجود مقدس تو معطر شود، ای خالقِ زیبایی، هر کلمه ی تو چون قطره ای ست حیات بخش بر پیکره این رویا. اما یادت باشد که هیچگاه اسمِ خاصی از جایی و فردی نبری مثلا ننویس که میخواهی به کشوری خاص با فلان نام زندگی کنی، یا به فردِ مشخصی برسی، یا یک شغل در یک شرکت مشخص شده بدست آوریی، اینگونه درست راه رفتن را به رویات نمی آموزی، اینگونه هم راهِ رسیدن به رویا را دشوار میسازی، و هم باعث میشوی تا در راهِ رسیدن به رویا ،بخش زیادی از زندگیت را با حسِ خوب زندگی نکنی و هر دوی اینها یعنی رویای تو خوب تربیت نشده.
تو باید کیفیت رویایت را بنویسی حال کیفیت رویا یعنی چه؟ یعنی رویای تو چه رنگی است، چه ویژگی هایی دارد، زندگی در روزهای رویاییت چه حسی به تو میدهد چه طعمی است و چه بویی دارد، کلمات کیفی مشخص هستند، مثلا من جایی میخواهم زندگی کنم که آزادی در این زمینه داشته باشد، اما نامِ آنجا را ننویس، من کاری میخواهم داشته باشم که همکارانم این ویژگی ها را داشته باشند، یا درآمدی بیش از این مبلغ داشته باشد، یا کارم طوری باشد که آزادی زمانی داشته باشم و یا نه دلم میخواهد کاملا سرم شلوغ باشد، پنجره مکانی که در رویای من است میخواهم رو به دریاچه ای زیبا با این رنگ و این آب و هوا باز شود، یا نه دلم می خواهد در بلندای یک برج بالا تر از سقف تمام ساختمان های شهری شلوغ باشم اما نام محل و برج را ننویس،می بینی اینجا تو  داری نقاشی میکنی و هر چه قلم را آزادانه تر بچرخانی میتوانی تصویری زیبا تر خلق کنی و دوست من میدانم سخت است اما تمرین کن در قلمروی وجود خودت ، خود را به هیچ نام و اسمی وابسته نکنی و آزادیت را به این شکل نفروش که تو آزاد خلق شده ای، تنها ویژگی ها را تمرین کن،کیفیت را بخواه.

رسیدن به این رویا چه کمکی بهت میکنه

این قسمت همچون فرشته ای محافظ بر فرازِ رویای تو است، اینجا تو با کلمات مشخص می کنی که اصلا چرا این رویا در تو شکل گرفته، پاسخ های تو در این بخش ، به تو میگوید که تمام راهِ پر فراز و نشیبی که برای بزرگ کردنِ این رویا ، میخوای بپیمایی، اصلا ارزش دارد یا نه، اصلا این رویا قرار است به بهتر شدن کیفیت زندگی تو کمک کند یا یه هوس زودگذر است، برای این فرشته ی محافظ را نام بردم چون اگه دلایلی محکم برای رویایت داشته باشی، برای همیشه رویایت را از خطر فراموش شدن محافظت کردی و همچین موقع سختی ها دیگر کوتاه می آیی و همین بخش میشود سوخت محرک تو برای جلو رفتن، چون هر بار که دفتر رویاهای معصومت را باز میکنی و دلایل رویایت را میخوانی به یاد می آوری که چرا این رویا را انتخاب کردی، و اکنون که در مسیر رویا دشواری را تحمل میکنی، با دیدن این دلایل ، آتش سختی ها بر تو گلستان میشود.
ببین احتمالا اتفاقی باعث شده که جرقه رویا در تو شکل بگیرد، و آن رویا به تو کمک میکند که تا به کیفیت مورد نظر خود برسی، مثلا رسیدن به رویای تو ممکن است به توکمک کند تا درجایی زندگی کنی که هوای بسیار تمیز و مطبوعی دارد، و هر نفس که میکشی سلول هایت تازه میشود، یا به تو کمک میکند که آزادی بیشتری داشته باشی. 
 

 تصویر رویات رو بکش یا عکسش رو بچسبون

برای رویایت اول سعی کن که یه تصویر بکشی حتی اگر اصلا نقاشیت خوب نیست، این تمام تمرکز تو را چون ذره بین بر روی رویایت متمرکز میکند، اگر نشد عکس هایی را در مورد رویایت تهیه کن، عکسهایی که تو را یاد رویایت می اندازند، و در این قسمت بچسبان، این کار خیلی به تو کمک میکند، به نوعی دریم بورد اختصاصیِ تو برای رویات است، در انتخاب عکس برای این قسمت دقت کن، با سلیقه آنها را بچسبان تا هربار که نگاه میکنی از دیدنش لذت ببری.

کارهایی که برای رسیدن به رویام باید انجام بدم

مطمئن هستم که نمی توانی تا آخر مسیر را در این لحظه تصور کنی، و این درست است، اما دوست من زمانی که رویا متولد شد، حتما یک قدم هست که در ذهنِ تو روشن میشود، و جهان منتظر است تا ببیند که تو حاضری همین یک قدم را برداری تا قدم دیگر را به تو نشان دهد، پس همان یک قدم را بنویس، و این قسمت را باید در طول مسیر تکمیل کنی  و تکمیل این بخش به صورت تدریجی است.

 تجسم کن که به رویات رسیدی بابتش شکرگزاری کن

بخشی بسیار مهم در رسیدن به رویای تو است، اینجا تو باید تمرین کنی که خودت را از لحظه رسیدن به رویا عبور دهی، شن زمان در دستانِ توست، خودت را به بعد از رسیدن به رویا انتقال بده، ببین ضربان قلبت چگونه بالا میرود، نسیمی که در آن لحظه به پوستت بر خورد میکند حس کن، صدای موسیقی روح نوازی که در آن لحظه میشنوی را بشنو و با تمامِ وجودت بگو خدایا شکرت خدایا شکرت، چه احساس خوبی دارم ممنون که من را به رویایم رساندی.

من در تاریخ تعهد میدهم که به رویام برسم امضا

امضای رسیدن به رویا چه زیباست، در زندگی تعهد های زیادی داده ای و قول های بیشمار، اما این یه قول به هستیِ خودت می باشد، این مهم ترین تضمین و مهم ترین امضای تو در تمام طول زندگیت میباشد، اینجا تعهد تو به خودت به هستی به رویایت است که دست از طلب ندارم تا کامِ من برآید، با امضای تو در این بخش یه ناقوس طلایی در جهان به صدا در می آید که آری یک آفریننده شجاع تصمیم گرفته است که رویایی را به دنیا اضافه کند، جهان با رویای تو گسترش میابد و بسیار برای جهان این موضوع مهم است، جهانی که تو امروز می بینی با رویاها بزرگ شده است.

وقتی به رویات رسیدی تاریخ رسیدن به رویات رو اینجا بنویس

این بخش یک پیام برای تو دارد و بله درست است این بخش به تو میگوید که حتما و قطعا به رویایت یا چیزی فراتر از رویایت میرسی، دوست من زمانی که به رویایت رسیدی ، تاریخش را در این جا بنویس، تو رویای های زیادی داشته ای که به آن ها دست یافته ای، اما چون آنها را درجایی ثبت نکرده ای فراموششان کرده ای، تاریخ رسیدن به رویاهات رو بنویس بعدها که دفترت را گشودی و یک عالم خوشحالی و هیجان به خودت هدیه می دهی چون میبینی که تمام چیزهایی که الان داری و زیاد هم بهشان توجه نمیکنی روزی رویا تو بوده که در ابتدا حتی دست نیافتنی میدانستی شان.
 

 

نظرات chat تعداد نظرات: 18


میخواهم از روند تایید نظرم مطلع شوم و امتیاز بگیرم

comment
comment
comment
comment
comment
  • comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
تلفن پشتیبانی : 44167250 - 021
دانلود اپلیکیشن نیکولند
enamd
logo-samandehi
زندگی به سبک نیکولند

سبک زندگی نیکولند یعنی کنار هم حس خوب، آرامش، انرژی مثبت، شادی، عشق و مهربونی را گسترش بدیم و به هم کمک کنیم که از چیزهای کوچیک زندگی لذت ببریم و دنیا را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنیم.

عکس تعداد عنوان محصول حذف
بستن سبد
قیمت کل:تومان هزینه ارسال: ۹,۵۰۰ تومان
Some text some message..